Make your own free website on Tripod.com


                                                                                                ERSEM VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KURSLARI


Kurs Adı: Tekstil Endüstrisi için Teknik Tekstiller
Öğretim Elemanı:
Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK
Kursun Yapıldığı Birim: Tekstil Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Endüstriyel Tekstiller için “SAÇ ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ”
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK
Kursun Yapıldığı Birim: Tekstil Bölümü
Süre: 12 Saat

Kurs Adı: Tekstil Endüstrisinde Kullanım Yerine Bağlı “Ürün Geliştirme”
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK
Kursun Yapıldığı Birim: Tekstil Bölümü
Süre: 12 Saat

Kurs Adı: Kurşun Geçirmez (balistik) Kumaş Tasarımı
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK
Kursun Yapıldığı Birim: Tekstil Bölümü
Süre: 12 Saat

Seminer Adı: Endüstriyel Otomasyon ve Uygulamaları
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Seminerin Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Kalite Bilinçlendirme
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: Toplam Kalite Yönetimi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: Kalite Çemberleri ve Problem Çözme Araçları
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: Proses Yönetimi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 15 Saat

Kurs Adı: Sistem Dokümantasyonu
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: ISO 9000:1994 KGS’ den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine Geçiş
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: İstatiksel Proses Kontrolü (İPK)
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 15 Saat

Kurs Adı: Hidrolik Devre Elemanların Çalışma İlkesi ve Hidrolik Sistemlerde Bakım
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Endüstriyel Hidrolik
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü


Kurs Adı:
Toplam Kalite
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Kursun Yapıldığı Birim: Makine Bölümü
t

Kurs Adı:
Teknik İngilizce
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. M. Emin YÜKSEL
Kursun Yapıldığı Birim: Elektronik Bölümü
Süre:
16 Saat

Kurs Adı: Hazır Betonun Müh. Özellikleri
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre: 6 Saat

Kurs Adı: Hasarlı veya Hasarsız Bir Betonarme Binada Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemlerle Birlikte Betonarme Betonunun Mukavemet Açısından Sınıfının Belirlenmesi
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre: 5 Saat

Kurs Adı: Kentsel Alt Yapı Tesislerinin Boyutlandırılması
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU
Kursun Yapıldığı Birim:  İnşaat Bölümü
Süre: 12 Saat

Kurs Adı: Depremden Hasar Görmüş Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih ALTUN
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: İnşaat Müh. Paket Programı (STA4CAD)
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih ALTUN
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:10 Saat

Kurs Adı: Yapıların Deprem Kuvvetleri Altındaki Davranışı ve Hesap Yöntemleri
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Kamil AYDIN
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  8 Saat
 

Kurs Adı: Benzetim
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Talep Tahmini
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  15 Saat

Kurs Adı: Bütünleşik Planlama
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Bağımlı  Taleplere Malzeme Yönetimi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Kapasite  Planlama
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: İşlem Çizelgeleme
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Proje Planlama ve Çizelgeleme
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Veri Modelleme ve Analizi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Süre:  12 Saat

Kurs Adı: Kentsel Alt  Yapı Tesislerinin Boyutlandırılması
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç.  Dr. Mehmet ARDIÇOĞLU
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü

Süre:  12 Saat
     

Kurs Adı: Coğrafi Bilgi Sistemleri
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. H.Mustafa PALANCIOĞLU
Kursun Yapıldığı Birim: İnşaat Bölümü
Ücret:  30.000.000 TL / Kişi
Süre:  10 Saat

Kurs Adı: Bilişim Teknolojileri ve Internet Kullanımı
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Derviş KARABOĞA
Kursun Yapıldığı Birim: Bilgisayar Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Visual  Basic
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Derviş KARABOĞA
Kursun Yapıldığı Birim: Bilgisayar Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Web Sayfası Tasarımı
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Kursun Yapıldığı Birimi:  Bilgisayar Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Matlab
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Kursun Yapıldığı Birim: Bilgisayar Bölümü
Süre: 20 Saat

Kurs Adı:
DELPHİ ile Programlama ve Uygulamaları
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI
Kursun Yapıldığı Birim: Bilgisayar Bölümü
Süre: 25 Saat

Kurs Adı: Oracle Veri Tabanı ve Uygulamaları
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa DANACI
Kursun Yapıldığı Birim: Bilgisayar Bölümü
Süre: 30 Saat

Kurs Adı: Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Osman ÇOŞKUN
Süre: 12 Saat

Kurs Adı: Etkin Öğrenme ve Hafıza Teknikleri
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Osman ÇOŞKUN
Süre: 12 Saat

ERSEM ve Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Sağlıklı Çocuk-Ergen Gelişiminde Ana-Baba Eğitimi
Öğretim Elemanları:  Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ, Doç. Dr. Mehmet ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN, Öğr. Gör. Nuran OĞUZKAYA, Öğr. Gör. Hatice Şahin   
Süre: 48 Saat

Kurs Adı:
Öğretmenlik Formasyon Kursu-KPSS’ ye Hazırlık
Öğretim Elemanları:   Doç. Dr. Mehmet ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Niyazi CAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİKTEN,  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL  
Süre: 120 Saat
 

ERSEM ve Fen Edebiyat Fakültesi İşbirliği  İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Rusça Dil Kursu
Öğretim Elemanı:  Okt. Mehmet COŞAR
Süre: 100 Saat

Kurs Adı: Japonca Dil Kursu ( Temel ve Orta Seviye)
Öğretim Elemanı: Okt. Ayhan KUŞÇULUO
Süre: 150 Saat

Kurs Adı: Çince Dil Kursu
Öğretim Elemanı: Okt. Semine İmge AZERTÜRK, Okt. Nurcan KALKIR
Süre: 6 ay

Kurs Adı: Korece Dil Kursu
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Hatice KÖROĞLU
Süre: 6 ay

Kurs Adı: C# (Si Sharp ) Programlama
Öğretim Elemanı:  Prof. Dr. Yahya GÜZEL
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: İngilizce (Temel, Orta ve İleri Seviye), KPDS ve ÜDS ve TOEFL
Süre:72

Kurs Adı: İngilizce (TOEFL)
Süre:72

Kurs Adı: Kalibrasyon
Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Ahmet ÜLGEN
Kursun Yapıldığı Birim: Kimya Bölümü

Kurs Adı: Su Kimyasalları
Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Şenol KARTAL
Kursun Yapıldığı Birim: Kimya Bölümü

ERSEM ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen  Kurslar

Kurs Adı: Açık öğretim Kursu (İktisada Giriş)
Öğretim Elemanı:  Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Açık öğretim Kursu (Temel Hukuk)
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İsmail KAYAR
Süre: 40 Saat
 

Kurs Adı: Açık öğretim Kursu (Ticaret Hukuku)
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İsmail KAYAR
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Stratejik Yönetim
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 12 Saat
 

Kurs Adı: Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 6 Saat
                                

Kurs Adı: İşletme içi iletişim ve Empati
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 4 Saat

Kurs Adı: Vak ‘a  Yöntemiyle Örgütsel  Davranışları Anlamak
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 8 Saat

Kurs Adı:  Modern Yönetim Sanatı ve Bilimi
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Halkla İlişkiler
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 6 Saat
       

Kurs Adı: Modern Yönetim Teknikleri
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Süre: 12 Saat

Kurs Adı: LBS Gold Klasik 2 ( Temel Ayarlar, Sistem İşletmesine Giriş, Gold Klasik2)
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY
Süre: 48 Saat

Kurs Adı: Para Piyasaları ( Para ve Ödemeler Sistemi, Finansal Sistemin Yapısı, Finansal Kurumlar ve Görevleri, Bankacılıkta Asimetrik Bilgi  ve Bilgi Maliyetleri)
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Ekrem ERDEM
 

ERSEM ve İletişim  Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen  Kurslar ve Seminerler

Kurs Adı: Kurumsal Verimlilik ve Halkla İlişkiler
Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Metin IŞIK
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Diksiyon ve Güzel Konuşma
Öğretim Elemanı: Fikret YAZICI
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Sözsüz İletişim ve Beden Dili
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İbrahim E. BİLİCİ
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Masaüstü Yayıncılık
Öğretim Elemanı: Yüksel YILMAZ
Süre: 30 Saat

Kurs Adı: Dijital Montaj
Öğretim Elemanı: Yüksel YILMAZ
Süre: 30 Saat

Kurs Adı: Kamera Aydınlatma
Öğretim Elemanı: Uğur AYDIN
Süre: 50 Saat

ERSEM ve Kayseri Atatürk Sağlık Yüksek Okulu İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Gebe ve Emzikli
Süre: 1 Saat

Kurs Adı: Yeni doğan ve 0-1 yaş çocuk beslenmesi
Süre: 1 Saat

Kurs Adı: Sağlıklı Beslenme Kuralları
Süre: 1 Saat

Kurs Adı: Menopoz Döneminde Beslenme
Süre: 1 Saat

Kurs Adı: Fabrikalarda HACCP sistemi
Süre: 3 Gün

Kurs Adı: Fabrikalarda Sağlıklı Beslenme ve Besin Hijyeni
Süre: 1 Gün

Kurs Adı: Özel Ana Okullarında aylık Menü Planlaması

Kurs Adı: Fabrikalarda aylık Menü Planlaması

ERSEM ve İLAHİYAT Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen Kurs

Kurs Adı: Arapça Dil Kursu
Öğretim Elemanı: Dr. Seyfullah KORKMAZ
Süre: 50 Saat

Kurs Adı: Arapça Dil Kursu
Öğretim Elemanı: Kadir KINAR
Süre: 50 Saat

ERSEM ve Güzel Sanatlar Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Müzik (Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık)
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Resim  (Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık)
Süre: 40 Saat

ERSEM ve Mimarlık Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Mimarlık ve Şehircilik Tasarımlarında Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Sunum Teknikleri

Kurs Adı: Mimarlık ve Şehircilik Maket Yapım Teknikleri

Kurs Adı: Fotoğrafçılık

ERSEM ve Sivil Havacılık Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen

Kurslar

Kurs Adı: 8255 Kontrol Devresi Tasarımı ve Kullanımı
Öğretim Elemanı: Murat ONAY
Süre: 20 saat
 

Kurs Adı:Bilgisayar, Mikroişlemci ve TTL Entegreleri Birlikte Kullanarak Endüstriyel Kart Tasarımı
Öğretim Elemanı: Murat ONAY
Süre: 30 Saat

Kurs Adı: Bilgisayar Port Yapısı; ISA, Paralel ve Seri Port Kullanımı ve Kontrol Kartlarının Tasarımı
Öğretim Elemanı: Murat ONAY
Süre: 30 Saat

Kurs Adı: S7 300 ile PLC Programlama
Öğretim Elemanı:Mehmet Ali SOYUTÜRK
Süre: 20 Saat

Kurs Adı:AutoCAD 2D
Öğretim Elemanı:Mustafa SOYLAK
Süre: 60 Saat

Kurs Adı:AutoCAD 3D
Öğretim Elemanı:Mustafa SOYLAK
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Bilgisayar Destekli  İmalat
Öğretim Elemanı: Mustafa SOYLAK
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı
Öğretim Elemanı: Mustafa SOYLAK
Süre: 25 Saat

Kurs Adı: PLC Kursu
Öğretim Elemanı: Özgür AKSU
Süre: 40  Saat
 

Kurs Adı: DELPHİ
Öğretim Elemanı: Özgür AKSU
Süre: 45  Saat

Kurs Adı: VİSUCAL C
Öğretim Elemanı: Özgür AKSU
Süre: 45  Saat

Kurs Adı:AS 400 Sistemlerinde Ağ Güvenliği
Öğretim Elemanı:Özgür AKSU
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Windows+Word+Excel
Öğretim Elemanı: Haluk DEMİRTAŞ, İlker YILMAZ, Mustafa SOYLAK, Hakan BARDAKLI
Süre: 60 Saat
 

Kurs Adı: İnternet Kursu
Öğretim Elemanı:Öğr. Gör. Dr. Mehmet ERLER, Özgür AKSU, Hakan BARDAKLI
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Office 2000/İnternet Kursu
Öğretim Elemanı: Haluk DEMİRTAŞ, İlker Yılmaz
Süre: 60 Saat

Kurs Adı: WINDOWS Sistemleri
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Mehmet ERLER, Özgür AKSU
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: MS OFFICE
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Mehmet ERLER, Özgür AKSU
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Mikroişlemcilerle Kontrol Teknikleri
Öğretim Elemanı: Özgür AKSU
Süre: 45 Saat
 

Kurs Adı: PLC ile Otomasyon
Öğretim Elemanı: Teknisyen  Mehmet GÖK
Süre: 30  Saat

Kurs Adı: Mikroişlemciler
Öğretim Elemanı: Murat ONAY2
Süre: 45 Saat

Kurs Adı: AC, DC Servomotor ve Stepmotor Kontrol Teknikleri
Öğretim Elemanı: Özgür AKSU
Süre: 20 Saat

Kurs Adı: Elektropnömatik  Sistemleri
Öğretim Elemanı: Mustafa SOYLAK
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Elektrohidrolik  Sistemleri
Öğretim Elemanı: Mustafa SOYLAK
Süre: 40 Saat

Kurs Adı: Katı Modelleme Teknikleri
Öğretim Elemanı: Mustafa SOYLAK
Süre: 60 Saat

Kurs Adı: JAR-66/JAR-147
Öğretim Elemanı: Uçak Müh. Uzman  Zekiye BUZ
Süre: 7 Saat

Kurs Adı: MEL (Minimum Equipment List) Hazırlanması, Onaylanması ve Uygulamaları
Öğretim Elemanı: Uçak Müh. Uzman Zekiye BUZ
Süre: 7 Saat
 

Kurs Adı: Uçuş İşletme Usulleri
Öğretim Elemanı: Pilot Tamer BÜKÜLEN
Süre: 21 Saat

ERSEM ve Yabancı Diller Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: İngilizce (Temel, Orta ve İleri Seviye)
Süre:80  Saat

Kurs Adı:
Almanca  (Temel, Orta ve İleri Seviye)
Süre:80 Saat
 

Kurs Adı: İngilizce (İlköğretim Öğrencilerine Yönelik)
Süre: 72 Saat
 

Kurs Adı: İngilizce (Lise Öğrencilerine Yönelik)
Süre: 72 Saat

Kurs Adı: İngilizce (ÖSS Yabancı Dil Sınavına Hazırlık)
Ücret:3.500.000 TL / Saat
Süre:100 Saat

Kurs Adı: KPDS (İngilizce ve Almanca)
Süre: 100 Saat
 

Kurs Adı: ÜDS (İngilizce ve Almanca)
Süre: 60 Saat

Kurs Adı: İngilizce Yeterlik (Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarına Yönelik)
Süre: 100 Saat

Kurs Adı: TOEFL
Süre: 120 Saat

ERSEM ve Kayseri Meslek Yüksekokulu  İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Profesyonel Asistanlık Programı
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Ali KAYA, Doç.Dr. Kasım KARAHAN, Öğr. Gör. Figen ÇAĞLIERGİN ve Öğr. Gör. Öznur ARSLAN
Süre: 80 Saat

Kurs Adı: Bilgisayarlı CNC Programlama
Öğretim Elemanı: Dr. Sami AKMERMER
Süre: 50 Saat

Kurs Adı: Bilgisayarlı Destekli Kurumsal Kaynak Planlaması
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Figen ÇAĞ
Süre: 32  Saat

Kurs Adı: DELPHI Programlama
Öğretim Elemanı: Mustafa İLHAN, Mustafa ÖZ ve Harun KOÇYİĞİT
Süre: 80 Saat

Kurs Adı: Bilgisayar Kullanımı ve Internet
Öğretim Elemanı: Mustafa İLHAN, Mustafa ÖZ ve Harun KOÇYİĞİT
Süre: 80 Saat

Kurs Adı: İnşaat Laboratuar Çalışmaları
Öğretim Elemanı: Ergün  YEŞİLYURT, Akın ERDOĞAN, Levent ŞAHAN ve M. Cemal ACAR
Süre: 90 Saat

ERSEM ve Kocasinan Meslek Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Doğal Boyacılık
Öğretim Elemanı: Okt. Nilgün Güler  KUŞÇULUO
Süre: 80 Saat

Kurs Adı: Kilim Resim ( Düz Dokuma Tekniklerinden Kilim, Cicim, Zili, Sumak Kullanılarak Dokuma Resimler Yapmak)
Öğretim Elemanı: Okt. Ülkem YAZ
Süre: 90 Saat

Kurs Adı: Bilgisayar Destekli Desen Tasarım
Öğretim Elemanı: Okt. Zahide ŞAHİN
Süre: 54 Saat

Kurs Adı: El Halıcılığı ve Düz Dokumalar
Öğretim Elemanı: Okt. Zahide ŞAHİN
Süre: 54 Saat

ERSEM ve Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Almanca Teknik Tercüme
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hasan BAL
Süre: 25 Saat

Kurs Adı: Tarla Pülverizatörleri ve Kullanımları (Ayar, Bakım ve Kontrolleri)
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hasan BAL
Süre: 7 Saat

Kurs Adı: Tarım Makineleri (Ekim, Dikim, Gübreleme ve İlaçlama) Ayar, Bakım ve Kullanımı
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hasan BAL
Süre: 127 saat

Kurs Adı: Bal Arısı Hastalıkları, Teşhis, Korunma ve Tedavi Olanakları
Öğretim Elemanı:  Dr. Sibel SİLİCİ
Süre: 10 Saat

 Kurs Adı: Arı ürünlerinin Kullanım ve Pazarlama Olanakları
Öğretim Elemanı:  Dr. Sibel SİLİCİ
Süre: 10 Saat

Kurs Adı: Meyve, Süs Bitkisi ve Villa Bahçelerinin Budanması
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Mustafa DEBİRKAYA
Süre: 90  Saat

Kurs Adı: Meyve Hastalık ve Zararlarıyla Mücadele
Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Metin ERTEM
Süre: 7 Saat

Kurs Adı: Bıldırcın Yetiştiriciliği
Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Mehmet ÖZKAN
Süre: 7 Saat

ERSEM ve Yozgat Meslek Yüksekokulu İşbirliği İle Düzenlenen Kurslar

Kurs Adı: Açıköğretim (Matematik)
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Niyazi KILIÇ

Kurs Adı: Açıköğretim (Maliyet Muhasebesi)
Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Ahmet SEDEF

Kurs Adı:  İleri Derecede Bilgisayar
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Niyazi KILIÇ