Make your own free website on Tripod.com

 

ERSEM’in Amacı
ERSEM’in amacı, Erciyes Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında, Erciyes Üniversitesinin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, öncelikle Türk Sanayi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve giderek bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır.

ERSEM’in Çalışma Alanı
ERSEM, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez kendine ait eğitim salonu ve araçları dışında, gerektiğinde Üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuvar, kütüphane ve diğer eğitim imkanlarını seminer katılımcılarının kullanımına sunar.

Neden Sürekli Eğitim?
Başta teknoloji olmak üzere çevremizdeki her olgu hızla ve sürekli olarak değişmektedir. Kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri bu değişime ayak uydurmalarına bağlı olduğundan, sürekli eğitim karşımıza temel bir varoluş koşulu olarak çıkmaktadır. 
Bilinmektedir ki...

· Yetişmiş bir eleman, eğitimini tamamladıktan sonra her yıl teorik bilgisinin % 5’ini yitirmektedir.
· Teorik bilgisini çağa uydurmak için, çalışanların zamanlarının % 15’ini (yılda altı hafta) bilgi yenilemeye ayırması gerekmektedir.
· Yılda iki-üç hafta seminerler ile yılda üç-dört hafta yayın izleme vb. yollarla eğitilmeyen elemanlar, kırkbeş yaşına geldikleri zaman tüm gelişmelerin gerisinde kalacaklardır.

Gelişen Dünya’ya ayak uydurmak için, çağdaş toplumların gerisinde kalmamak için nitelikli elemanları geleceğin atıl iş gücüne dönüştürmemek için; SÜREKLİ EĞİTİM...

E